Роден през 1961 в гр.София. Дипломира се  във ВИАС през 1988 в катедра „Жилищни сгради“. Работил в Софпроект в периода 1988 – 1997в Ателие1 на арх. Спиридон Ганев, Управител е на СД „Кодел„ от 1997до 2007г. Основава Топ Арх през 2007 година.

 

Роден през 1985 в гр.Асеновград. Дипломера се в  УАСГ през 2010 в катедра „Обществени сгради“. В периода 2006-2010 работи в няколко архитектурни ателиета, участва в изработването на множество разнообразни проекти. През 2010 става част от екипа на Топ Арх.

Родена през Април в гр. София. Дипломира се в УАСГ през 1995 в катедра „Жлищни сгради“. Работи самостоятелно и като проектант в различни архитектурни бюра и магазин за италианско обзавеждане, от 2008 година е част от екипа на Топ Арх. 

Родена през Ноември в гр. Велико Търново. Завършила Строителния техникум „Христо Ботев“ в гр. София. Работила в Софпроект в периода 1970-2000г. в екипа на архитекти като арх.Дина Станчева, арх.Лилка Манолова, арх.Спиридон Ганев, арх.Светла Атанасова, арх.Иван Моев. Извън Софпроект е работила с арх.Олег Николов. Работи като сътрудник от основаването на ТопАрх.
 

Роден през 1965 г в гр. София. Дипломира се през 1997 в УАСГ в Строителен факултет със степен магистър строителен инженер–транспортно строителство. Работи в Топ Арх от 2007 година.

Родена през Юли в гр.София. Дипломира се в УАСГ във факултет Транспортно строителство със степен Магистър специалност Пътно строителство. Част от екипа на "ТОП АРХ" ЕООД от октомври 2007г. От 2007г. до 2009г. заема длъжността технически сътрудник.  От 2009г. се занимава с териториално планиране, като е участвала в екипа по изработването на редица подробни устройствени планове.

Родена през Юли в гр. Добрич. Дипломира се в УАСГ в Хидротехнически факултет  със степен магистър Строителен инженер ВиК. Част от екипа от 2010 година.

канд. арх. Николет Дишкова