Административно-призводствена и складова сграда

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      „Триза” ООД
ГЛАВЕН ПРОЕКТАНТ: арх. И. Моев
ПРОЕКТАНТ: арх. В. Oтонов

Като първи етап от навлизането на швейцарската компания TRISA, сертифицирана за инвеститор с клас А в България, проекта ни организира терен от 27 декара в Община Елин Пелин. Построена е  първата сграда на логистичният център за източна Европа със застроена площ от 2158 кв.м , която се състои от административна, производствена и складова зони. От началото на 2017 се очаква да продължи строителството на вторият етап с още две сгради.