СЕДЕМЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ, МАГАЗИНИ, КАФЕ-РЕСТОРАНТ И МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ в кв. ЛЕВСКИ Г гр.СОФИЯ

ГЛАВЕН ПРОЕКТАНТ: арх. И. Моев

ПРОЕКТАНТИ: арх. Б. Хаджистоянова, арх. В. Отонов

ПРОКТИРАНЕ: 2008

ФАЗА: завършено строителство

 

Жилищната сграда е решена с фасади с отвори и колоритни растери по златното сечение .