ДВЕ ПЕТЕТАЖНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ в кв. КРЪСТОВА ВАДА, гр. СОФИЯ
ул. Емилян Станев " 9 и 9а

ИНВЕСТИТОР: „КИС ИНВЕСТ“ EООД
ГЛАВЕН ПРОЕКТАНТ: арх. И. Моев
ПРОЕКТАНТИ: арх. Б. Хаджистоянова, арх. В. Отонов
ПРОКТИРАНЕ: 2015
ФАЗА: Строителство

Две пететажни жилищни сгради са разположени в имота с общ сутерен и вход по рампа от ул. Емилиян Станев в бързо развиващият се квартал Кръстова вада.