ПЕТЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ, АПАРТАМЕНТИ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ в кв. КРЪСТОВА ВАДА гр. СОФИЯ

ИНВЕСТИТОР: КИС ИНВЕСТ
ГЛАВЕН ПРОЕКТАНТ: арх. Иван Моев
ПРОЕКТАНТ:
инж. Любомир Михайлов
ПРОЕКТИРАНЕ: 20
13г.
ФАЗА:
завършено строителство

 

Жилищна сграда "Excellent" е със симетрична планировка спрямо фронтално ръзположено към улицата стълбище, за което подсказва входната северна фасада. Тя е изпълнена в две вертикални пана, които подсилват симетрията. Навътре в имота сградата се развива стъпаловидно, като се редуват тераси и плътни стени с отворите на прозорците. В този ритъм се редуват и сивата и оранжева декоративни мазилки. "Excellent" се намира в един от най-бързо развиващите се кваратали на град София - Кръстова вада -  и е отличен пример и начало на инвестиционните намерения на инвеститора, проектанта и строителя.