ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА „ГРАНД КАНЬОН“  - ИПРЗ УПИІ и УПИІІІ кв.2 МЛАДОСТ3 


ИНВЕСТИТОР: ГАРАНТИ КОЗА ЕАД
ГЛАВЕН ПРОЕКТАНТ: арх. Иван Моев
ПРОЕКТАНТ:
инж. М. Стоичкова
ПРОЕКТИРАНЕ: 2014г.

Концепция на инвестиционното предложение

Под терасовидните покривни градини са разположени трите надземни и двата подземни търговски етажа. Те са разположени на открито свързани на различни нива с вътрешните градски улици, като всяко едно от местата притежава своя енергия и пулс, както градска улица. Повечето пешеходни пространства са покрити, но отворени към природата. По този начин естествената светлина и чистият въздух се смесват и осигуряват комфортът, който дава възможност на посетителите да се радват на всеки сезон, без да изстрадват негативите му. Каньонът преминава през целия комплекс и свързва живеещите в комплекса и посетителите с метрото, посредством отворена към природата, открита търговска улица. Двете синусоидни 18-21 етажни жилищни кулообразни плочи и високата 120 метра елипсовидна кула с жилищна и хотелска функция, имат чудесна гледка към планината Витоша. Те изникват от „търговски постамент” проектиран да се възприема пространствено като естествено образувал се терасовиден каньон, динамичен и изпълнен с живот и чудеса. Озеленените покривни тераси осигуряват чист въздух както и пространството да му се наслаждават живущите. Покривът на най- високото трето ниво на търговския постамент е решено като обща градина. Както при повечето комплекси със смесено предназначение голямо внимание се отделя на основните необходимости от достъпност включително спирки и вътрешна комуникация, независимост и сигурност за различните функции и компоненти в комплекса. Обединяването и разделянето на различни публични и функции за търговия и забавление, жилищна и хотелска, обслужване и паркиране са от изключително значение за успешното функциониране на всеки компонент на комплекса. Когато пазаруването се извършва в подходящата среда то е и форма на забавление. Тази философия и подчиняването на проекта на нея е това което отличава комплекса Grand Canyon Sofia от един обикновен търговски център.