ГАРАЖ НА ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ

Сградата се намира в двора на посолството в съществуваща паркова среда. Желанието на инвеститорите и проектанта е новата сграда да „потъне“ в терена и да се намесва възможно най-малко в градинската атмосфера. За това е полувкопан и с внимателно изпълнено озеленяване. Гаража е за седем автомобила и дава възможност за обслужване на автомобилите и за складиране във връзка с поддръжката.